9d61b26f-7cc5-4b90-858a-da2058ad17f7.jpg

DUURZAAM GETEELD

Energie

Voor het verwarmen van de kas maken wij o.a. gebruik van een WKK (warmte kracht koppeling). Een WKK installatie levert, na verbranding van gas, elektriciteit, CO2 en warmte. De warmte die vrijkomt gebruiken we om de kassen te verwarmen. De CO2 wordt gebruikt om de plant beter te laten groeien. De elektriciteit wordt teruggeleverd aan het openbare net. Met de hoeveelheid elektriciteit die Kwekerij De Westhoek produceert kunnen ongeveer 4.000 huishoudens op jaarbasis van elektriciteit worden voorzien.

Hergebruik water en meststoffen
Ook met water wordt zo duurzaam mogelijk om gegaan. Zo wordt het regenwater opgevangen in een waterbassin, zodat er altijd voldoende gietwater op voorraad is. Teveel gegeven water wordt opgevangen en opgeslagen in silo’s. Dit water wordt gerecirculeerd, wat inhoud dat het weer met vers water gemengd wordt. Zo worden water en meststoffen niet verspilt.